Kade Du WaultQuai Du Wault Laurent Javoy Hallo Lille 7 Min
©Kade Du Wault|Laurent Javoy - Hello Lille

Juridische informatie

Uitgever website

Toeristische dienst van Lille
87, boulevard de la Liberté
BP 90347
F-59026 Rijsel
Tel: +33 (0)3 59 57 94 00
contact@lilletourism.com

Association Loi 1901 aangesloten bij de Fédération Nationale des OTSI, erkend als van openbaar nut – Reis- en vakantieorganisatoren n° IM059100048 – Siret 783 681 687 00027 – APE 7990Z

Verantwoordelijke voor de publicatie: Christine Barbage, algemeen directeur van het toeristenbureau van Lille.

Productie website

Website ontworpen door Raccourci Agency – 18 Bd Maréchal Lyautey, 17000 La Rochelle

Tourinsoft toeristisch informatiesysteem – Parc Horizon de la Haute Borne, 2/6 avenue de l’horizon, Bâtiment 4, 59650 Villeneuve d’Ascq, Frankrijk.

Reserveringscentrale, ticketing, rondleidingen, groeps- en privéreserveringen, contactformulieren en downloaden van literatuur, beheer van contactendatabase en e-mailoplossing: Ingénie – Rue des Sept Laux – ZA Les Pérelles – 38570 Le Cheylas – Frankrijk – Tel: 04 38 72 91 00

Online winkel: Aloa, oplossing voor e-toerisme: 19 rue Fernand Delmas 19100 Brive, Frankrijk – Tel: 05 55 23 15 81

Inhoud website

Deze website is in 1987 en 2007 aangegeven bij de CNIL.

Dit is de website van het Office du Tourisme van Lille. Het doel is om informatie te verstrekken over de toeristische en culturele attracties van Lille. De toegang tot deze site is permanent en 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar; het VVV-kantoor van Lille kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor storingen, uitval of verlamming van het netwerk en de verbinding.

De redactie probeert de informatie zo nauwkeurig mogelijk te maken, maar kan deze niet garanderen of de volledigheid ervan vaststellen. Het toeristenbureau van Lille is niet verantwoordelijk voor fouten of weglatingen in de inhoud van deze pagina’s. Deze website is niet contractueel. De redactie behoudt zich het recht voor om de informatie op de pagina’s van deze website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Aangezien de informatie alleen als richtlijn wordt gegeven, wordt aanbevolen deze te bevestigen.

Gebruikers van deze website kunnen eventuele omissies, fouten of correcties melden door een e-mail te sturen naar contact@lilletourism.com.

Auteursrecht en gebruiksrechten

Deze hele site valt onder de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectueel eigendom. In eerste instantie verleent de redactiebeheerder toestemming om de inhoud van de site te bekijken. Toegang tot de site geeft niet het recht om de site te gebruiken zonder toestemming van de redactiemanager. Voor elk gebruik van de middelen (fotografisch, iconografisch, tekstueel of met betrekking tot de vorm, lay-out, structuur, enz. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk op het auteursrecht, waarvoor de overtreder burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.

Fotokredieten

De reproductie, het gebruik en de exploitatie van foto’s gepubliceerd op deze site zijn verboden. Elk gebruik moet worden aangevraagd bij het VVV-kantoor van Lille, dat de contactgegevens van de fotografen doorgeeft.

Hyperlinks – (cross linking)

Hiermee wordt elke link bedoeld die op een site van derden wordt geplaatst en naar deze site leidt. Een hyperlink naar de website van het toeristenbureau van Lille mag alleen met toestemming van het toeristenbureau worden geplaatst en moet dus schriftelijk worden aangevraagd. Links naar sites met controversiële, pornografische of xenofobe informatie of sites die de gevoeligheid van het grote publiek kunnen aantasten, zijn uitgesloten.
De link moet naar de startpagina van de site leiden en de site moet in een nieuw venster verschijnen. De pagina’s van de site mogen in geen geval worden geïntegreerd in de pagina’s van een andere site (frame of iframe). Tenzij per geval specifieke toestemming wordt verleend, is deeplinken volledig verboden.

In alle gevallen behoudt de redactiebeheerder zich het recht voor om de verwijdering van een link te vragen als hij/zij van mening is dat de referent (bronsite) niet voldoet aan de hierboven gedefinieerde regels.

Links van deze site naar sites van derden

De redactiebeheerder behoudt zich het recht voor om gebruikers van deze site via links door te verwijzen naar sites van derden. Als u deze links opent, verlaat u deze website. De sites waarnaar wordt verwezen staan niet onder controle van de redactiemanager van de site, die daarom niet verantwoordelijk is voor de inhoud van deze sites, de links die ze bevatten of wijzigingen of updates die erop worden aangebracht. Hij is in geen geval verantwoordelijk voor het beleid en de praktijken inzake gegevensbescherming van andere sites die u wenst te bezoeken vanaf de site www.lilletourism.com. Het Office du Tourisme de Lille behoudt zich het recht voor de toestemming voor een link op elk moment in te trekken.

Verwerking en bescherming van gegevens

Het toeristenbureau van Lille zal uw persoonlijke gegevens waarschijnlijk verwerken in overeenstemming met de geldende regelgeving en het beleid voor de bescherming van persoonlijke gegevens van zijn klanten, partners en toegankelijke prospects, dat u kunt raadplegen door op deze link te klikken.

Toegankelijkheid

Deze website wordt correct weergegeven op de huidige browsers en besturingssystemen, zoals Google Chrome, Safari (Apple), Firefox, Samsung Internet, Edge, Android Webview, Opera of Internet Explorer.

Als u problemen ondervindt met de toegankelijkheid van deze website, neem dan rechtstreeks contact op met contact@lilletourism.com.

Informatie over cookies

Gebruikers van deze website worden ervan op de hoogte gesteld dat er tijdens hun bezoek een of meer cookies op hun terminal kunnen worden geïnstalleerd om bepaalde informatie over hun surfgedrag te registreren. Voor meer informatie over cookies of om te weten hoe u kunt voorkomen dat ze worden geïnstalleerd, kunt u ons cookiebeheerbeleid raadplegen.

Sluiten